Privatumo politika

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
 2. Paslaugos teikėjas – UAB “Emarkas”, įmonės kodas: 303241867, PVM mokėtojo kodas: LT100008481917. Registracijos adresas: Lygybės g. 21-86, LT-51379 Kaunas
 3. emarkas.lt– elektroninių paslaugų teikėjas, esantis adresu www.emarkas.lt
 4. Asmuo –
  1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
  3) juridinis asmuo;
  4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 5. Asmens duomenų anketa/Paskyra – Pirkėjo registravimosi/užklausos šioje el. svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti anketa (paskyra).
 6. Paslaugos – visos Asmeniui teikiamos paslaugos.
 7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. svetainėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
 8. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
 9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
 10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu ar juridiniu Asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis emarkas.lt.
 12. Administratorius – šią el. svetainę valdantis, atsakingas asmuo.
 13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Paslaugų pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje taisyklės“.
 15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 16. BENDROSIOS NUOSTATOS
 17. emarkas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Asmenims naudojantis emarkas.lt siūlomomis Paslaugomis.